top of page
 • ELEKTRICITEIT IN JOUW MOTORHOME

 • Motorhomes zijn zodanig uitgerust dat er vrij gekampeerd kan worden. Daarom functioneren ook de meeste elektrische toestellen op 12 volt. Een uitzondering daarop is echter de koelkast. Die zal enkel op 12 volt werken wanneer de motor draait, dus onderweg. De sturing van de koelkast alsook van de verwarming en boiler die op gas werken, werken ook op 12 volt. Alle omschakelingen tussen de elektrische kringen gebeuren automatisch. Je hoeft dus zelf niet over te schakelen tussen 230 volt en 12 volt. Wordt de 230 volt ingeplugd, dan wordt de lader van de accu’s automatisch ingeschakeld. Ook worden de 230 volt stopcontacten van stroom voorzien en zal de koelkast desgewenst op 230 volt kunnen werken.

 • BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

 • Start nooit de motor wanneer de motorhome nog aan het 230 V net langs buiten is aangesloten. Dit kan voor overspanning zorgen en het laadsysteem beschadigen. Om de woonaccu van een optimale levensduur te garanderen is het aangewezen de accu gedurende 24 uur te laden. Schakel; als je de motorhome meer dan een week niet gebruikt, de rode hoofdschakelaar of stand-by knop op het controlepaneel bij Benimar uit. Let er op dat alle extra toestellen zoals schotelantenne en/of omvormers, gasalarmen of andere rechtstreeks op de woonaccu aangesloten toestellen uit-geschakeld zijn. Laad vervolgens om de 2 tot 3 weken de accu gedurende 24 uur. Dit is vooral belangrijk tijdens de winterstalling.

 • Tijdens de winterperiode kan de capaciteit van de woonaccu met 40% tot 50% dalen.

 • Gebruik de woonaccu regelmatig tot ongeveer 1/3 van zijn capaciteit.

 • Gebruik NOOIT een woonaccu om de motor te starten wanneer de startaccu leeg is. De woonaccu is immers een ander type batterij die niet bestand is tegen de korte en krachtige stroomafname die vereist is bij het starten van een motor. De woonaccu wordt hierdoor beschadigd.

 • Woonaccu’s mogen niet langer dan enkele uren volledig ontladen blijven. Anders worden ze on-herroepelijk beschadigd. Ze moeten zo snel mogelijk opnieuw opgeladen worden.

 • Bij winterstalling steeds ervoor zorgen dat de woonaccu minstens 24 u is opgeladen en daarna de rode hoofdschakelaar/batterijsleutel (of stand-by knop op controlepaneel bij Benimar) uitschakelen.

 • ACCU’S

 • De motorhome beschikt over één startaccu voor de motor en minstens één woonaccu voor het woongedeelte. In optie kan een tweede woonaccu ingebouwd zijn. De toestand van de woonaccu(‘s) kan geraadpleegd worden op het controle- paneel. De woon- en startbatterijen worden geladen wanneer de motor draait. De woonaccu wordt via 230 volt geladen wanneer de motorhome op het stroomnet langs buiten is aangesloten.

 • ZONNEPANEEL

 • Het zonnepaneel heeft als functie de woonaccu van stroom te voorzien. Dit gebeurt via een spanningsregelaar die meestal in de buurt van de woonaccu is geïnstalleerd. Dit systeem werkt automatisch. Het zonnepaneel voorziet enkel de woonaccu van stroom, niet de startaccu. In optie kan het zonnepaneel ook de startaccu van stroom voorzien. Sommige regelaars kunnen uitgerust zijn met een uit-schakelaar.

 • Een zonnepaneel heeft slechts een vermogen van 2 tot 3 ampère. Dat is zeer weinig. Dit wil dus zeggen dat het zeer lang duurt om een woonaccu op peil te krijgen wanneer deze helemaal ontladen is. Bij sneeuw, donkere dagen of lage zonnestand heeft het zonnepaneel weinig rendement. Zoals tijdens de periode tussen november en februari (veel donkere dagen).

 • HOOFDSCHAKELAAR

 • Opgelet: niet alle constructeurs voorzien hun motorhomes van een hoofdschakelaar!

 • CONTROLEPANEEL

 • De motorhome beschikt over een controlepaneel waar je de belangrijkste functies kan bedienen en controleren. Dit controlepaneel bevindt zich meestal in de buurt van de inkomdeur. Onderstaande legende toont de meest voorkomende iconen die op de verschillende controlepanelen terugkomen. Vergelijk ze met het controlepaneel dat voor jouw motorhome van toepassing is.

 • Wat te doen bij foutmelding? Contacteer SLMOBILEHOMERENTALS OP GSM/ 0477490007 OF INFO1@SLMOBILEHOMERENTALS.COM

bottom of page