top of page

Huurvoorwaarden

Art. 1.   PRIJZEN

 

•  Onze prijzen zijn inclusief BTW, omniumverzekering met € 1250 vrijstelling (is gelijk aan de waarborg), reisbijstand verzekering, verbruik van gas en wc-product.

 

 • Bij opzettelijke beschadigingen door onverantwoord gebruik kan de waarborg niet volledig dekkend zijn. Bijkomende kosten kunnen aangerekend worden.

 • De waarborg zal aan de huurder worden teruggestort op diens rekening, uiterlijk 4 weken nadat het voertuig in dezelfde staat werd terugbezorgd.

 • Dieselverbruik is ten laste van de huurder, oplevering met volle dieseltank en terug binnenleveren met volle dieseltank (GEEN HUISBRAND MAZOUT "DIESEL" VAN WELKE AARD OOK). Eventueel verschil ten laste van de huurder.

 • De Mobilehome wordt opgeleverd met een volle tank AB-BLEU en MOET bijgevuld worden van het ogenblik dat het waarschuwingslichtje oplicht

 • (ter hoogte van de snelheidsmeter).

 • Bij een boete die na de huur ontvangen wordt, zal een administratieve kost van € 15 worden aangerekend boven op de boete.

 • Bij boekingen langer dan 1 maand is het afsluiten van een annulatieverzekering verplicht, af te sluiten bij uw verzekeringsagent, en gelden de voorwaarden zoals vermeld in de polis.

 • Max. 2000 km per week is inbegrepen, extra kilometers aan € 0,25 /km btw incl. Onbeperkte kilometers vanaf 3 weken huring.

 • Parkeren van uw eigen wagen bij SLMOBILEHOMERENTALS is mogelijk en gratis, echter op volledige verantwoordelijkheid van de huurder.

 

Art. 2.   VERHUURTERMIJNEN

 

• Weekverhuur:

- in hoogseizoen afhaling vrijdag tussen 15.00 u. en 18.00 u., op afspraak volgens planning

-  in laag- en tussenseizoen afhaling alle dagen tussen 16.00 u. en 18.00 u, op afspraak volgens planning.

- inlevering tussen 09.00 u. en 11.00 u., op afspraak volgens planning. Uren te laat worden aan € 50 /u. beboet.

• Weekendverhuur (vrijdagnamiddag tot maandagvoormiddag, niet in het hoogseizoen): Voor zover beschikbaar en volgens afspraak, reservatie uitsluitend last-minute, inbegrepen max. 950 km, extra kilometers aan € 0,25 /km btw incl.

• Huurprijs en voorwaarden voor extra lange periodes (meer dan 4 weken) op aanvraag.

• Winterverhuur is mogelijk met alle types.

Voor wintersport: Onze mobile home De cocoon 463 automaat die uitgerust is met een NORTHAUTOKAPP PACK. Verwarmde & geïsoleerde afvalwatertank - Isotherm voorruit isolatie set.- Geïsoleerde instap. Geïsoleerde verwarmingsbuizen en verhoogde verwarmingscapaciteit. Deze wordt aangeboden aan de prijzen van het hoogseizoen.

Tijdens de winterperiode dienen de mobile homes te allen tijde verwarmd te worden (dit om bevriezing van water, waterbuizen, afvoerwater te voorkomen, zie artikel 6).

Afhaling van een Mobilehome op zondagen en wettelijke feestdagen is niet mogelijk.

 

Art. 3.   UITRUSTING

 

• Volgens inventaris (zie inventaris) omvat de uitrusting een fietsrek, een uitdraaibare luifel, kampeer tafel + stoelen, droogrek, een aansluitingssnoer voor 220v elektriciteit, een vulslang voor water, kook- en eetgerief, potten en pannen, beddengoed, keuken en badhanddoeken, badjas, dvd-speler met smart-scherm met ingebouwde wifi-ontvanger, 2 gasflessen en wc-product.

• De motorhomes zijn voorzien van een antidiefstal systeem met stroomonderbreker en 5 extra I.M.C- veiligheidssloten.

 • Alle uitvoeringen zijn aangepast aan het rijbewijs categorie B.

 • De bestuurder dient minstens 4 jaar in het bezit te zijn een geldig Europees rijbewijs en eveneens de laatste 5 jaar niet uit het recht tot sturen te zijn ontzet. De bestuurder dient ook de minimum leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt.

 

 

Art. 4.   WAT NIET WORDT TOEGELATEN

 

• Gebruik van bijkomende toestellen zoals bv. friteuse, microgolfoven enz. zijn niet toegelaten.
. Transport van brandbare vloeistoffen in eender welke vorm ook

• Roken in de mobile home, ook in de bestuurderscabine is niet toegelaten. Rijden in dronken toestand, alcoholintoxicatie, rijden onder invloed van drugs of verdovende middelen of geneesmiddelen.

 • De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

 

 

Art. 5.   VOORWAARDEN

 

• Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen.

• In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het juiste gereserveerde voertuigtype (bv. bij schade, panne of dergelijke) heeft SLMOBILEHOMERENTALS het recht een vervangvoertuig in te schakelen zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping.

 • Bij defect of panne na vertrek en tijdens de huurperiode en dit van een ingebouwd elektronisch toestel, gastoestel, of manueel toestel of welke andere vorm ook in en rondom de wooneenheid, kan SLMOBILEHOMERENTALS niet verantwoordelijk gesteld worden, dit wordt aanzien als overmacht. Een schadevergoeding of herroeping in enig welke vorm ook kan hierdoor niet aangevraagd worden.
  SLMOBILEHOMERENALS engageert zich om zo snel als mogelijk te trachten het probleem op te lossen. Indien mogelijk zelfs door te verwijzen naar een erkend herstelpunt.

• Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover.

 • Betalingen aan of van tolwegen – tolbruggen – toltunnels – overzetten - milieu vignetten of enig andere vorm van taksen of betalingen die in de landen van Europa verreist zijn, is ten laste van de huurder. De huurder verbind zich er toe om gedurende zijn huur periode aan alle tol – taksen en of enige andere vorm van betalingen te voldoen die het land verreist. Betalingen en of facturen die nog toekomen na de verhuur periode blijven ten laste van de huurder en zal verhaalt worden bij de huurder. Een administratieve kost van € 15 zal worden aangerekend bovenop de nog te betalen som van en of het factuur

• Iedere overtreding met inbeslagname van een SLMOBILEHOMERENTALS gehuurd voertuig zal voor de overtreder/huurder onherroepelijk leiden tot het betalen van een schadevergoeding aan SLMOBILEHOMERENTALS, gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.

• Eventuele problemen bij motor of onderstel: FORD Optimum bellen. Schade onderweg dient binnen de 24 uur telefonisch aan SLMOBILEHOMERENTALS te worden gemeld zodat SLMOBILEHOMERENTALS vóór terugkomst de nodige maatregelen kan treffen.

• Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de mobile home ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden bij vertrek gemeld. LET OP: de huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM (maximum toegelaten massa, zie CoC) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.

• Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder.

• De mobile home dient proper maar niet gereinigd (zowel interieur als exterieur) teruggegeven te worden. Indien dit niet het geval is, mogen extra kosten worden aangerekend.

 

• De kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen als gevolg van verkeerd gebruik en/of verwaarlozing van ontstane defecten onderweg, zal ten laste komen van de huurder.

• De kosten van de beschadigingen als gevolg van onkunde, opzet,

onoplettendheid, inbraak, oneigenlijk gebruik (bvb: rijden op niet-verharde wegen, geen rekening houden met de hoogte bepaling van bruggen …) zal ten laste komen van de huurder.

 • Huisdieren zijn zijn enkel toegelaten in onze Benimar Cocoon 468 Manueel en dit mits akkoord van de zaakvoerder.

 

 

Mogelijke extra kosten:

• Extra reinigen wegens extreem vuil: €100

• Ledigen en reinigen WC tank: €40

• Ledigen afvalwatertank: €40

• Reinigen matras: €200/st

• Reinigen tapijten: €50

• Lege mazouttank: Prijs tankbeurt + €20

• Chemische reiniging na roken of frituren of meenemen dieren: €500

• Reiniging van zetelkussens: €100

 

 

Art. 6.   GEBRUIK

 

De huurder zal :

• De mobile home gebruiken en behandelen als een goede huisvader en op voorbeeldige wijze

verzorgen en onderhouden

• Rekening houden met maten (lengte, breedte, hoogte) van de wagen (aangegeven in de

wagen)

• De verkeersregels stipt opvolgen en het rijgedrag en snelheid aanpassen aan dit type

wagen, de weers- en verkeersomstandigheden

• Regelmatig het oliepeil en niveau van de motorvloeistoffen nakijken en eventueel aanvullen met

kwaliteitsproducten

• Voor elk vertrek nakijken of de steunen, zonneluifel, vensters, koepels volledig ingeklapt en

beveiligd zijn.

• Er voor zorgen dat de afvaltanks regelmatig geledigd worden

• Er zorgvuldig op letten dat de afvoeren niet verstopt raken door afval

• Waterleidingen en bijhorende apparaten beschermen tegen vorst ( zie art. 2 paragraaf 4)

Tijdens de winter periode dienen de mobile homes te allen tijden verwarmd te worden dit om   bevriezing van water, waterbuizen, afvoerwater en bijhorende apparaten te beschermen.

 

 

Art. 7.   BETALING

 

Bij het opmaken van de verhuurovereenkomst dient een voorschot van € 350 te worden voldaan binnen de 8 dagen en € 700 bij verhuur van meer dan 4 weken. Het restant van de huursom + waarborg moeten uiterlijk 30 dagen voor vertrek worden betaald. Betalingen gebeuren met bankoverschrijving. Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of telefonisch hieraan herinnerd en heeft hij nog 7 dagen tijd om het saldo te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de verhuurovereenkomst door SLMOBILEHOMERENTALS geannuleerd. In dit geval worden er annuleringskosten aangerekend (zie artikel 8).

 

Art. 7 Bis  BETALEN MET CREDIT CARD OF DIGITALE BANKLINK

 

Indien u wenst met Credit Card of digitale bank link te betalen, kunnen wij een beveiligde link aanmaken.

Deze optie brengt wel extra kosten met zich mee:

0.41€ voor een link naar bankcontact

0.31€ voor een link naar iDEAL

1.80% (op de som)+ 0.30€ voor een betaling met Mastercard of VISA

Een digitaal beveiligde betaal link sturen wij op aanvraag via mail door.

Het reserveren van de waarborg op een Credit Card is NIET mogelijk.

Art. 8.   ANNULERING DOOR DE HUURDER

 

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 30ste dag vóór de vertrekdatum: het verschuldigde voorschot

 • Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag vóór vertrekdatum: 50 % van de huursom

 • Bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag vóór vertrekdatum: 90 % van de huursom

 • Bij annulering op de vertrekdatum zelf of later: de volledige huursom

 

 

 

 

Art. 9.   ONGEVAL - SCHADE DOOR ONGEVAL

 

De huurder verplicht zich ertoe bij ongeval, schade of pech (hoe klein dan ook)  steeds SLMOBILEHOMERENTALS in te lichten op nummer

(+32) (0)477 49 00 07.

Spontane melding van schade bij aankomst is verplicht.

De huurder verplicht zich ertoe bij een verkeersongeval een Europees aanrijdingsformulier zorgvuldig

in te vullen en dit te ondertekenen door beide partijen. De huurder laat ook (indien nodig en na contact met SLMOBILEHOMERENTALS ) een proces verbaal opmaken door de plaatselijke politiediensten. Het proces-verbaalnummer dient zo snel mogelijk aan de verhuurder overgemaakt worden.

 

 

Art. 10. Betwistingen

 

Alle geschillen en betwistingen worden onderworpen aan de rechtbanken van HALLE- VILVOORDE.

 

Art. 11. Huurvoorwaarden en – overeenkomst

 

 

De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de tarieven die gelden op de datum van het afsluiten van de huurovereenkomst. De huurder dient bij het afsluiten van de overeenkomst een kopie (recto/verso) te bezorgen van zijn paspoort of identiteitskaart en van een geldig Europees rijbewijs categorie B (zie art 3).

Opgemaakt in 2 exemplaren, elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

bottom of page